19-12-2017

Kauce. Do programu byla přidána nová agenda umožňující evidenci, příjem a vracení kaucí přijatých od zákazníků. Přijetí kauce slouží jako jistina proti nepřevzetí služby(opravy) nebo zboží, které zákazník závazně objednal. Kauce má (na rozdíl od zálohy) tu výhodu, že ji není potřeba evidovat v EET a při jejím převzetí není povinnost vystavit daňový doklad. Kauce se pak nezúčtovává do konečného vyúčtování za službu či zboží, ale jednoduše se „vrátí“ zákazníkovi.  Doporučujeme konzultovat s účetním poradcem, kdy je možné kauci použít.  

Přijaté kauce jsou v programu přehledně evidovány ve zvláštní neúčetní pokladně nebo v pokladnách jednotlivých zaměstnanců.

Obsluha je na přijaté akce a nutnost jejich vrácení zákazníkovi výrazně upozorněna při vyúčtování objednávek nebo zakázek.             

Pro zákazníky lze tisknout potvrzení o převzetí i vrácení kauce.

 

10-12-2017

QR kódy na faktuře. Do tisku faktury byl začleněn QR kód typu faktura+platba. QR kódy se dnes těší stále větší oblibě pro své univerzální použití v mnoha oblastech. QR kód vytisknutý na faktuře pomůže Vašim zákazníkům pohodlně a bez chyb provést platbu faktury. Jejich účetní pak mohou načíst všechny potřebné údaje z faktury do svého účetního programu. QR kód odpovídá českému standardu a je určen pouze pro vnitrostátní platební styk. Proto se tiskne pouze na běžné faktuře která „není“ v zahraniční měně.

  Podmínkou pro tisk QR kódu je vyplněný IBAN v nastavení bankovního účtu. Pokud se kód na faktuře netiskne

ani po vyplnění Ibanu, používáte vlastní definici tisku faktury. V takovém případě kontaktujte svého správce APSi pro doplnění kódu do Vaší faktury. 

 

25-10-2017

Úprava EET. Byla provedena úprava odesílání údajů do EET zohledňující letní čas. Pokud se Vás již obrátil nějaký zákazník, že nemůže zaregistrovat Vámi vydanou účtenku do účtenkové loterie, aktualizujte touto verzí APSi. Zároveň je však nutné přeinstalovat knihovny EET na všech počítačích, ze kterých odesíláte účtenky do EET.

 

20-10-2017

Úprava funkce pro hromadnou změnu údajů na skladových kartách. Tato funkce byla doplněna o novou možnost. Výběr karet pro úpravu lze provést načtením seznamu karet z externího souboru.

 

01-10-2017

Dočasné odpojování od databáze eshopu. Pokud se během práce v APSi přeruší spojení s eshopem (např. při výpadku internetu), musí program spojení co nejdříve obnovit. Dosud se o to pokoušel každých 10 sekund. Pokud výpadek internetu trval, program byl neustálým obnovováním spojení natolik vytížen, že na něm prakticky nešlo pracovat. Nyní se program pokouší o nové spojení v intervalu 5 minut a nebrání tak běžné práci uživatele.    

 

10-9-2017

Úprava informačních oken. Od verze Windows10 se nepříjemně změnilo chování vyskakovacích informačních oken. Informační okno se nyní nezobrazí vždy popředí, jak jsme byly dosud zvyklí, ale někdy (ne vždy) se zobrazí v pozadí hlavního okna. Pokud toto okno očekává reakci od uživatele (např. klinutí na OK) a přitom jej uživatel nevidí, často to vede k domněnce, že program „zatuhl“.     

APSi tak bylo nuceno aplikovat vlastní informační okna, která tuto nectnost nemají.

 

26-8-2017

Dokončen vývoj konektoru k eshopu AP. APSi je nyní připojeno k dalšímu TecDoc eshopu. Podrobnější informace na požádání u p. Kaluse (www.callus.cz)

 

26-4-2017

Nový přehled o odeslání údajů z APSi do EET. Pro případnou kontrolu údajů, které byly odeslány z APSi

do EET slouží nový přehled, který spustíte tlačítkem „přehled odeslání do EET“. To naleznete v menu „Přehledy“ na záložce „Obchod“. Výstup za Vámi zvolené období je proveden do souboru typu Excel pro snadnější sčítání a třídění jednotlivých údajů.

U všech odeslání realizovaných do okamžiku instalace této verze APSi, bude výstup obsahovat pouze přehled jednotlivých odeslaných dokladů s časem odeslání, číslem dokladu a příslušnými komunikačními kódy (FIK,PKP,BKP….). Částku musíte dohledat na příslušném dokladu.

U všech odeslání realizovaných po okamžiku instalace této verze APSi, bude výstup obsahovat i odeslanou částku.

 

25-4-2017

Nový formát dodacího listu MOTOGAMA. Z důvodu změny systému ve firmě Motogama je nyní zasílán zákazníkům nový soubor pro načtení příjemky se změněnou strukturou. APSi umožňuje načítat původní i nový typ souboru.  

 

20-4-2017

Vyúčtování zakázky do paragonu umožňuje nyní vytvořit také paragon s typem úhrady kartou.

 

7-3-2017

Bylo upraveno nastavení pro automatický zápis úhrad paragonů do hotovostní pokladny i pokladny pro karetní operace.

 

1-3-2017

Typ paragonu se spotřební daní lze tisknout na paragonovou tiskárnu přímým tiskem přes ovladač. Pokud to tiskárna podporuje, dojte tak k automatickému odstřihnutí paragonu po jeho vytiskutí.

 

7-2-2017

Rozšířené možnosti modulu EET. Na základě požadavků uživatelů bylo v modulu EET provedeno několik úprav:

 

 - Při zapnutí „běžného režimu online“ lze bez potíží tisknout doklady vystavené před počátečním datem registrace v EET. Před touto úpravou byl tisk starších dokladů možný pouze, pokud bylo EET vypnuto.

 

 -  Tisk „rozvozového lístku“ v paragonech nezpůsobí zaregistrování paragonu v EET.  

 

 - V nastavení parametrů lze zvolit okamžik, kdy dojde k registraci dokladů v EET, ať se jedná o paragon, fakturu nebo pokladní doklad.

 

Je možné zvolit 3 režimy:

a) automatická registrace při tisku dokladu – základní a doporučený režim. Doklad určený k registraci se  zaregistruje automaticky. Pokud při registraci nastane nějaký technický problém, je obsluha upozorněna a doklad se nevytiskne.        

 

b) při tisku dokladu s otázkou zda registraci provést nebo ne - pokud je zvolena možnost „ne“, doklad se nezaregistruje a vytiskne se bez povinných náležitostí stanovených zákonem. Odpovědnost za tuto skutečnost a za pozdější registraci dokladu na sebe plně přebírá obsluha počítače. 

 

c) pouze ručně – při tomto nastavení se doklady neregistrují při tisku. Každý doklad je nutné zaregistrovat ručně, pomocí tlačítka s nápisem EET v záhlaví dokladu. Pokud není doklad se zaregistrován a je proveden jeho tisk, vytiskne se bez povinných náležitostí stanovených zákonem. Odpovědnost za tuto skutečnost a za pozdější registraci dokladu na sebe plně přebírá obsluha počítače. 

 

POZOR - důležité upozornění!

Pokud zaregistrujete doklad v „testovacím prostředí (Playground)“ a doklad získá „FIK“ z tohoto testovacího prostředí, nelze jej později zaregistrovat v běžném režimu.

K otestování komunikace EET u dokladů vystavených po 1.3.2017 používejte pouze volbu „ONLINE ověřovací mód“!

 

 

10-1-2017

Nová verze s plnou podporou EET. Od 12.1.2017 je k dispozici aktualizace APSi s podporou EET. Její instalaci a zprovoznění EET si můžete objednávat u svých správců programu.

 

1-1-2017

K APSi si můžete pořídit nový eshop určený pro prodejce autodílů s podporou TecDoc. Nový eshop obsahuje kompletní a denně aktualizovaný sortiment autodílů od všech významných dodavatelů, kteří působí v České republice, včetně aktuálních cen. Umožňuje automatizované objednávání zboží u dodavatelů a mnoho dalších zajímavých funkcí pro zefektivnění Vaší práce.    

 

20-12-2016

Úprava nabídek. V položkách nabídek naleznete nyní nově pole „poznámka“ a zaškrtávátka „zámek ceny“ + „nerezervovat na skladě, pokud bude převedeno do objednávky“. Tyto nové údaje se přenášejí do objednávek, pokud je tam nabídka převedena.

 

9-11-2016

Úprava hledání hypertextem v ceníku. Dosud bylo možné zahrnout do hledání pouze 99 znaků z ceníku. Tento počet byl již nedostatečný. Proto byla provedena úprava a nyní je možné zahrnout až 250 znaků, stejně jako je to v hypertextu skladu. Nastavení naleznete v parametrech v manageru. Aby se změna v hledání projevila, je nutné po nastavení parametrů provést Update databáze. 

 

1-11-2016

Ošetřeno neúspěšné volání služby VIES. Využívání služby VIES v programu APSi naráží v poslední době na „občasnou nefunkčnost“ služby samotné nebo operačního systému Windows10, způsobenou některou jeho aktualizací. Program APSi pak „spadl“ při vytváření každého paragonu nebo faktury. Toto chování je nyní ošetřeno, takže lze vytvářet prodejní doklady bez pádu APSi které ovšem nejsou na platnost DIČ zkontrolovány. Skutečnost, že kontrola nefunguje je oznamována obsluze PC.

 

12-10-2016

Nový přepínač zobrazení v příjemkách. Ve formuláři příjemek naleznete nový přepínač, pomocí kterého lze zobrazit přehled příjemek nespárovaných s přijatou fakturou.

 

29-9-2016

Zrychlení adresáře. Bylo odstraněno nepříjemné zpoždění při otevírání adresáře. To se projevovalo výrazně, pokud adresář obsahoval několik tisíc záznamů.

 

13-9-2016

Automatický převod faktury do paragonu lze pohodlně provést pomocí nového tlačítka s nápisem „převod do paragonu“ které naleznete vpravo ve formuláři faktur.

Faktura bude po převodu zrušena, pokud je poslední v řadě. Jinak bude zachována prázdná (bez položek) s poznámkou, do jakého paragonu byla převedena. 

 

 

13-9-2016

Nové vyhledávání zákazníka. V programu bylo vytvořeno nové hledání zákazníka při zápisu dokladu (faktura, paragon, objednávka….).

Toto vyhledávání umožní najít zákazníka rychlejší cestou bez nutnosti otevírání adresáře pomocí F9. To dosud používá drtivá většina pracovníků a tato operace je pomalá pokud adresář obsahuje více jak 5000 adres.

Pokud Vám nové hledání nebude vyhovovat, lze i nadále používat původní postupy.

 

16-8-2016

Chat se zákazníkem na eshopu. Pokud používáte k APSi eshop „AP“, můžete nyní využít novou funkci pro komunikaci se zákazníkem přes rozhraní eshopu. Pokud pošlete zprávu zákazníkovi z APSi, zobrazí se mu po jeho přihlášení na úvodní stránce eshopu. Zprávy zaslané zákazníky z eshopu se zobrazí operátorovi v APSi do 10 vteřin. Obě strany mohou pohodlně ihned odpovědět.

  Kromě běžných zpráv lze zprávu označit jako důležitou (zobrazí se barevně), můžete si vyžádat povinné potvrzení o přečtení nebo povinnou odpověď. Dokud tak zákazník neučiní, úvodní stránka eshopu mu znemožní pokračovat. 

 Tento mechanizmus lze použít také k hromadnému či selektivnímu zasílání různých nabídek, oznámení o dluzích zákazníka apod.

 

16-8-2016

Import a export skladu. Nyní tato funkce podporuje přenos minimálních stavů a dispozice zboží jako stav u dodavatele.  

 

01-8-2016

Graf hospodaření. V sestavách podvojného účetnictví naleznete nový graf o měsíčním vývoji hospodaření na základě údajů z výsledovky.

 

20-7-2016

Atributy zboží a jejich kombinace. Od této verze spolupracuje APSi s Prestashopem i na úrovni atributů zboží včetně skladové evidence kombinací a odesílání stavů kombinací do Prestashopu.

 

29-6-2016

Připojení k databázi MariaDB. Program byl doplněn o možnost použití driveru MariaDB ODBC 2.0 namísto starého a již nepoužívaného driveru MySQL ODBC 3.51

 

28-6-2016

Úpravy v hromadném vyúčtování objednávek do faktur.

V této funkci bylo upraveno:

- nastavuje se správná splatnost faktur (podle splatnosti zákazníka v adresáři, jinak 14 dnů)

- v předešlé verzi se nevyúčtovala objednávka, pokud obsahovala pouze vratku nebo více vratek a žádnou položku k prodeji. Opraveno.

- v předešlé verzi se nevyúčtovala objednávka, pokud v celkovém součtu obsahovala stejné množství zboží mínusem (vratky) a plusem (k prodeji). Tedy celkový součet kusů za celou objednávku = 0. Opraveno

- V nastavení „společných parametrů 2“ na záložce  „objednávky 4“ naleznete novou volbu „Převádět pouze pokud celková částka k úhradě na vzniklé faktuře bude kladná (nevytvářet dobropisy)“.                                                     

 

 

24-6-2016

Nový seznam sazeb DPH. Do programu byl přidán nový číselník sazeb dph včetně období jejich platnosti. Od července 2015 bude používán namísto stávající definice, která se nacházela v nastavení společných parametrů na záložce DPH. Po nainstalování této verze programu se nový číselník automaticky naplní. Doporučujeme jej zkontrolovat a seznámit se s jeho ovládáním. Naleznete jej v menu „seznamy účetní -> sazby dph“.

Háčkem „aktivní“ označte pouze aktuálně platné sazby dph. Ostatní, dříve používané sazby nechte označeny jako neaktivní a ponechte je v seznamu.

Po přechodné období je možné přepnout program tak, aby používal původní definici, pokud by nový číselník způsoboval nějaké potíže. Přepínač naleznete v nastavení společných parametrů na záložce DPH.

 

23-6-2016

Úpravy odpočtů záloh a vracení záloh v cizí měně. Dosud nebylo možné použít funkce pro evidenci, vracení a odečítání záloh pokud byla záloha přijata v cizí měně. Tyto funkce je nyní možné využívat i v tomto případu. Uzavřel se tak celý cyklus počínaje vystavením nabídky či výzvy k úhradě v cizí měně, přes vystavení DDPP až po konečné vyúčtování v cizí měně.   

 

24-4-2016

Úpravy hromadného vyúčtování objednávek do faktur. Byl doplněn nový parametry pro usnadnění označování objednávek k vyúčtování. Parametr určuje, co se má stát, pokud označíte k vyúčtování jednu objednávku zákazníka.

Dostupné volby jsou :    Neoznačovat jiné objednávky zákazníka

Označit všechny existující objednávky zákazníka

Označit všechny vratky zákazníka (záporné objednávky)

Parametr naleznete v nastavení společných parametrů na záložce „Objednávky 4“.

Poznámka: Pokud použijete volbu „Označit všechny existující objednávky zákazníka“ a zároveň zaškrtnete „Převádět pouze plně vykryté objednávky“, budou automaticky označeny k vyúčtování pouze ty objednávky, které splňují podmínku plného vykrytí.

 

 

6-5-2016

Zaokrouhlení položek prodejních dokladů. V nastavení parametrů v „manageru“ na záložce „1“ naleznete nový přepínač pro nastavení zaokrouhlení prodejní ceny s DPH u ručně zapisovaných nebo editovaných položek. Tento přepínač nahradil původní zaškrtávací políčko, které se nacházelo na záložce „zaokrouhlení paragonů“ a přidal nové možnosti nastavení.

 

27-4-2016

SEPA – načítání elektronických výpisů z banky v novém mezinárodním formátu SEPA. V seznamu bankovních účtů naleznete u nastavení typu banky 2 nové volby:

  „SEPA - Slovenská spořitelna“ a „SEPA - FIO česká verze“ (pozor-FIO banka má i odlišnou slovenskou verzi).

Dva formáty jsou zde proto, že všemocný a bohatý bankovní sektor se ani v rámci EU nedokáže dohodnout na jednotném výkladu a použití mezinárodně uznaného „standardu“. Postupně budeme přidávat další verze tohoto formátu, pokud se v praxi vyskytnou. V případě potřeby kontaktujte svého správce APSi.  

 

24-4-2016

ARES ve vystavených fakturách. V souvislosti s kontrolním hlášením stouply nároky na kvalitu vyplnění správných údajů o odběrateli ve vystavených fakturách. Pokud si nepřejete registrovat zákazníka v adresáři, a přesto jste nuceni vyplnit správně jeho adresu a DIČ, doplnili jsme pro Vás do záhlaví faktury tlačítko pro načtení těchto údajů z registru firem ARES. Na tlačítko ani nemusíte klikat myší. Stačí vyplnit IČ zákazníka a potvrdit pomocí ENTER. Pokud jste připojeni k internetu, údaje se načtou automaticky.

 

24-4-2016

Úpravy hromadného vyúčtování objednávek do faktur. Byly doplněny nové parametry pro nastavení podmínek vyúčtování. Pro lepší odlišení byly parametry přesunuty na novou samostatnou záložku ve společných parametrech 2 s názvem „Objednávky 4“. Význam jednotlivých parametrů je zřejmý z jejich názvu.

  Pokud je nastaveno vyúčtování více objednávek do jedné faktury, bude před vyúčtováním kontrolována shodnost druhu úhrady, dopravy, parametru „neúčtovat dopravné“ a měny na všech účtovaných objednávkách zákazníka. Pokud je zjištěn jakýkoli důvod pro zastavení vyúčtování, je zapsán do seznamu chyb. Ten je zobrazen obsluze. Ta pak musí chybné údaje v objednávkách opravit.    

 

8-4-2016

Hromadné vyúčtování objednávek do faktur. V objednávkách zákazníků naleznete nové tlačítko s nápisem „vyfakturovat všechny zaháčkované objednávky“. Automatické vyúčtování se provede, pokud je objednávka „schválena“, zboží v jednotlivých objednávkách rezervováno na skladě a vyúčtování objednávky není blokováno na základě některého z kontrolních pravidel. Tato pravidla lze nastavit v „nastavení společných parametrů 2“ na záložce „Objednávky 4 automat“. Pravidla platí stejně pro vyúčtování objednávek do výdejek i do faktur. Po vyúčtování se faktury zároveň automaticky vytisknou, pokud je nastaven parametr „Tisknout fakturu ihned po jejím zápisu“ v nastavení lokálních parametrů na záložce „Faktury“. Bližší informace získáte u svého správce APSi.  

 

7-3-2016

Označení položek, které byly dnes přijaty na sklad, při tisku výdejky. V nastavení společných parametrů 2 na záložce „Výdejky“ naleznete nový parametr, kterým lze nastavit označení položek při tisku. Položky budou označeny znakem « za sloupcem množství. Označení slouží skladníkům při kompletaci dodávky, kdy lze předpokládat, že zboží bylo součástí ranní (noční) dodávky a dosud není zaskladněno v regálech.  

 

 

7-3-2016

Tisk kontrolního hlášení k DPH na tiskárnu. Ve formuláři hlášení DPH byla aktivována tato možnost jako přehled o dokladech vstupujících do KH nebo jako podklad pro ruční vyplnění KH.  

 

6-3-2016

Změny ve formuláři jízdy. V jízdách naleznete novou sestavu pro tisk knihy jízd, zobrazení ujetých kilometrů nebo náhrad pomocí grafu, filtr na vozidlo + řidiče, přepínač způsobu zobrazení dnů v období, zobrazení i barevné rozlišení sobot a nedělí a automatické vkládání pravidelně se opakujících jízd.

 

5-3-2016

Seřazení položek při tisku příjemky. V nastavení společných parametrů 2 na záložce „Příjemky“ naleznete nový parametr, kterým lze nastavit seřazení položek při tisku příjemky podle pořadí zápisu, objednacího čísla nebo názvu.

 

23-1-2016

Přeposlání objednávky zákazníka na jinou pobočku (sklad). V objednávkách zákazníků naleznete nové tlačítko, kterým lze objednávku jednoduše přeposlat k vyřízení na jinou pobočku firmy (sklad).

 

22-1-2016

Heslo pro zápis nové skladové karty zboží nebo položky ceníku naleznete v nastavení společných parametrů 1 na záložce „hesla-oprávnění“

 

20-1-2016

Nová možnost při automatické tvorbě obvyklé nákupní ceny. V seznamu výrobců zboží je možné nastavit k jednotlivým výrobcům (prefixům) dodavatele, podle kterého se nastaví obvyklá nákupní cena zboží na skladových kartách. Po nastavení dodavatelů je možné spustit „nastavení obvyklých nákupních cen“ v menu „Funkce“ na záložce „Automatická tvorba nákupních cen“ a to při zapnutí volby „podle dodavatelů určených k jednotlivým prefixům v seznamu výrobců“. 

 

19-1-2016

Zámek názvu skladové karty na skladové kartě naleznete nová zámek prvního názvu zboží. Po uzamknutí nebude možné měnit název ručně, nezmění se ani při načítání dat z obecného ceníku (dodavatelů).

 

18-2-2016

Kontrolní hlášení DPH  od 18.2.2016 je kompletně funkční sestavení a export kontrolního hlášení pomocí souboru XML do portálu daňové správy.

 

10-1-2016

Kontrolní hlášení DPH pro funkci kontrolního hlášení byly v programu realizovány následující změny a doplnění:

 

- agendy vystavených faktur, vystavených paragonů, přijatých faktur, pokladen a bankovních výpisů byly doplněny o:

a) automatickou kontrolu a zobrazení údaje „plátce dph“. Tento údaj je získáván z evropské databanky plátců dph (VIES) zkontrolováním „dič“ obchodního partnera. Pro správnou funkci kontroly je potřebné připojení počítače k internetu.

b) další zámek dokladu. Ke stávajícím dvěma zámkům (provozní a účetní) je v uvedených dokladech vytvořen další zámek, kterým je doklad chráněn před změnami v případě, že byl zahrnut do podaného kontrolního hlášení. Zároveň se na dokladu zobrazuje číslo kontrolního hlášení, do kterého byl doklad zahrnut.

c) indikace a ruční přepínač oddílu kontrolního hlášení. Ihned po vystavení a uložení dokladu do databáze program automaticky určí, do jakého oddílu kontrolního hlášení bude doklad zahrnut. Tento oddíl lze v případě potřeby změnit ručně obsluhou počítače. Ruční nastavení lze kdykoli zrušit a navrátit automatickou volbu programem.  

 

- agendy pokladen a bankovních výpisů byly doplněny o údaje:

a) DUZP na dokladu. Slouží pro záznam data vystavení daňového dokladu a to je následně přenášeno do kontrolního hlášení.

b) evidenční číslo dokladu podle dodavatele. Slouží pro záznam celého čísla daňového dokladu dodavatele včetně alfanumerických znaků a to je následně přenášeno do kontrolního hlášení.

c) kód RCH. Kód režimu plnění podle § 92.

 

- agenda vystavených faktur byla doplněna o údaje:

a) datum potvrzení dobropisu zákazníkem. Tento údaj dosud v APSi chyběl. POZOR! Opravné daňové doklady (dobropisy) budou nyní zahrnuty do hlášení DPH podle tohoto data. Do vyplnění data nebude nárok na odpočet dph uplatněn. V průběhu sestavování hlášení o DPH provede program APSi kontrolu všech dobropisů vystavených v průběhu roku a upozorní obsluhu na ty z nich, které dosud nejsou potvrzeny.

  Odpočet DPH z dobropisů, který nebyl uplatněn do konce účetního období (kalendářního roku) v němž byly dobropisy vystaveny, je nutné uplatnit v následujících letech například pomocí agendy „související evidence DPH“.

   U opravných daňových dokladů vystavených v agendě „paragony“ se má za to, že si prodavač nechá potvrdit přijetí dokladu zákazníkem na vlastní kopii dokladu ihned při předání dokladu zákazníkovi. Nárok na odpočet DPH z paragonů je uplatněn podle data vystavení paragonu.    

 

 

8-1-2016

Odstraněna chyba pceur“ při odesílání změn skladových karet na SQL.

 

1-1-2016

Novinky pro rok 2016.

V souvislosti s daňovými změnami platnými od 1.1.2016 byly provedeny následující úpravy v programu APSi.

 

- možnost nastavení limitu pro vystavené paragony. Nastavením limitu do 10000 Kč bude možné veškeré takto vystavené paragony uvádět souhrnně a neadresně do jednoho řádku v novém kontrolním hlášení. Tím lze minimalizovat nároky na sestavení kontrolního hlášení a tím i případné postihy za nedodržení případných termínů spojených s podáváním opravných kontrolních hlášení. Potřebná nastavení limitu naleznete v nastavení společných parametrů na záložce DPH.

 

- automatické hlídání limitu při prodejních operacích vyúčtování objednávek a dodacích listů do paragonu.

 

- úpravy formulářů pro vyúčtování objednávek zákazníků a dodacích listů přinášejí větší flexibilitu při zpracování, umožňují přepínání druhu dokladu a formy úhrady jediným kliknutím.   

 

pokud i přesto vystavíte paragon nad uvedený limit a nepůjde vytisknout, máte následující možnosti:

- automatický převod paragonu do faktury za hotové. (Lze pohodlně provést pomocí nového tlačítka s nápisem „převod do faktury“ které naleznete vpravo ve formuláři paragonů.)

- automatické rozdělení paragonu na více paragonů. (Lze pohodlně provést pomocí nového tlačítka s nápisem „rozdělení paragonu“ které naleznete vpravo ve formuláři paragonů. Zde je možný i výběr položek, které budou převedeny do dalšího paragonu.)

 

- ARES zapisuje i DIČ zákazníka. Při použití tlačítka ARES v adresáři je nově načítáno i DIČ zákazníka. Tlačítko ARES bylo nově přidáno i pro zápis „jiné fakturační adresy“ na záložce „jiné adresy“.       

 

- export vystavených paragonů do externího účetnictví POHODA. Ke stávajícímu exportu faktur byl přidán také export paragonů.